Spoed & Huisartsenpost

De praktijk is voor spoedgevallen op werkdagen tussen 8:00-17:00uur bereikbaar via de optie SPOED (toets 1) of als elke seconde telt bel 112.

Waarneming 's avonds, 's nachts, op feestdagen en in de weekeinden

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts, op feestdagen en in de weekeinden is geregeld door de Centrale Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA). Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Arnhem samen. Buiten de praktijkuren kunt u, voor problemen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is, de huisartsenpost bellen. U wordt te woord gestaan door een triage-assistente die met u naar een passende oplossing zoekt.

Huisartsenpost CHRA

 026 - 389 96 96   of als elke seconde telt   112

Adres Huisartsenpost CHRA

Arnhem-Noord
Wagnerlaan 55, 6815 AG Arnhem

Ter info: In de regio Arnhem zijn drie huisartsenposten; Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord en Zevenaar. Patiënten die tijdens de nachtelijke uren (van 23:00 – 08:00 uur) op een consult van een huisarts worden aangewezen, worden bij de huisartsenpost Arnhem-Noord (Rijnstate) uitgenodigd. Hier is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel voorgeschreven recepten aan u mee te geven. Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens met BSN-nummer en een actuele medicatielijst bij de hand.

Kosten

Voor consulten en visites in de avond-, nacht- en weekenddienst ontvangt uw verzekering een rekening van de CHRA. De tarieven van de huisartsenpost zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Eigen risico

U betaald geen eigen risico voor behandelingen, consulten en visites van de huisarts. Maar medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek of andere aanvullende onderzoeken vallen wel onder het eigen risico.